May

29/05/2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
01/05/2022 (Sunday)
1
02/05/2022 (Monday)
2
03/05/2022 (Tuesday)
3
04/05/2022 (Wednesday)
4
05/05/2022 (Thursday)
5
06/05/2022 (Friday)
6
07/05/2022 (Saturday)
7
08/05/2022 (Sunday)
8
09/05/2022 (Monday)
9
10/05/2022 (Tuesday)
10
11/05/2022 (Wednesday)
11
12/05/2022 (Thursday)
12
13/05/2022 (Friday)
13
14/05/2022 (Saturday)
14
15/05/2022 (Sunday)
15
16/05/2022 (Monday)
16
17/05/2022 (Tuesday)
17
18/05/2022 (Wednesday)
18
19/05/2022 (Thursday)
19
20/05/2022 (Friday)
20
21/05/2022 (Saturday)
21
22/05/2022 (Sunday)
22
23/05/2022 (Monday)
23
24/05/2022 (Tuesday)
24
25/05/2022 (Wednesday)
25
26/05/2022 (Thursday)
26
27/05/2022 (Friday)
27
28/05/2022 (Saturday)
28
29/05/2022 (Sunday)
29
30/05/2022 (Monday)
30
31/05/2022 (Tuesday)
31
Sorry, but this page does not exist in this language!

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. TANÉVRE

Published by: Komlósy Marianna 02/03/2022 07:07 Read:77

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: 2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig, 2022. április 22. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig. Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni: • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonatát, személyazonosító igazolványát, lakcímkártyát és TAJ kártyát), • a nyilatkozatot a törvényes képviseletről, valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát, • sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről szóló szakértői véleményt (amennyiben releváns). A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik előzetesen beküldeni gyermekei adatait elektronikus úton az általános iskolába, az online regisztrációs felületen keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése és a kötelező dokumentumok benyújtása. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 91. § (2) bekezdése alapján – a tanköteles nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatal felé. Vereckei Judit tankerületi igazgató


All articles of section Hírek:

Tanév végi információk [28/05/2022]

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. TANÉVRE [02/03/2022]

Nyílt órák a leendő 1.osztályos tanulók szüleinek [24/02/2022]

Tanévnyitó ünnepség [14/08/2021]

Tanévzáró ünnepség [11/06/2021]

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről [19/03/2021]

Eljárásrend [25/09/2020]

Tanévnyitó ünnepség [06/08/2020]

Tanév végi köszöntő [22/06/2020]

Taneszközigények a 2020_21-es tanévre [22/06/2020]

Tájékoztatás a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai időszakról [27/05/2020]

Általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztató [05/05/2020]

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre [28/04/2020]

Diákigazolvány megrendelése leendő 1. osztályosoknak [28/04/2020]

A digitális oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetősége [09/04/2020]

Tájékoztató a TTK fenntartásában lévő általános iskolák felvételi körzeteiről [06/04/2020]

Szülői tájékoztató a beiratkozással kapcsolatban [06/04/2020]

Kiegészítő tájékoztatás a 2020/2021. tanév beiratkozásához [01/04/2020]

Tájékoztatás a 2020/2021. tanév felvételi rendjéről [31/03/2020]

Paxy Éva intézményvezető vezetői programja [26/03/2020]

A 2020/2021-es beiskolázással kapcsolatos információk [16/03/2020]

Étkeztetés igényének felmérése -frissítés [15/03/2020]

Gyermekétkeztetés igényének felmérése [15/03/2020]

Tantermen kívüli, digitális munkarend a koronavírus-járvány miatt [15/03/2020]

Általános tájékoztatás a koronavírus megjelenése miatti intézkedésekről [13/03/2020]

A 2020/2021-es beiskolázással kapcsolatos információk [06/03/2020]

A Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete [27/02/2020]

Általános iskolák felvételi körzetei 2020/2021. [24/02/2020]

Intézményvezetői pályázat [05/02/2020]

Étkezési díjak befizetése 2019. II. félév [21/01/2020]


Ideart Felhasználó: vendég