June

03/06/2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
01/06/2020 (Monday)
1
02/06/2020 (Tuesday)
2
03/06/2020 (Wednesday)
3
04/06/2020 (Thursday)
4
05/06/2020 (Friday)
5
06/06/2020 (Saturday)
6
07/06/2020 (Sunday)
7
08/06/2020 (Monday)
8
09/06/2020 (Tuesday)
9
10/06/2020 (Wednesday)
10
11/06/2020 (Thursday)
11
12/06/2020 (Friday)
12
13/06/2020 (Saturday)
13
14/06/2020 (Sunday)
14
15/06/2020 (Monday)
15
16/06/2020 (Tuesday)
16
17/06/2020 (Wednesday)
17
18/06/2020 (Thursday)
18
19/06/2020 (Friday)
19
20/06/2020 (Saturday)
20
21/06/2020 (Sunday)
21
22/06/2020 (Monday)
22
23/06/2020 (Tuesday)
23
24/06/2020 (Wednesday)
24
25/06/2020 (Thursday)
25
26/06/2020 (Friday)
26
27/06/2020 (Saturday)
27
28/06/2020 (Sunday)
28
29/06/2020 (Monday)
29
30/06/2020 (Tuesday)
30
Sorry, but this page does not exist in this language!

Hírek

Tájékoztatás a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai időszakról

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai időszak feladatairól, lehetőségeiről. Mielőtt azonban ezt megtennénk, még egyszer szeretnénk megköszönni a gyerekek és a szülők többségének eddig mutatott kiváló hozzáállását és munkáját a digitális távoktatásban. Szeretnénk kérni még egy kis kitartást a tanév végéig, számítunk továbbra is az együttműködő közös munkára!

Bizonyára mindannyian olvasták, hallották Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr közleményét, amiben körvonalazódott a jún. 2-15-éig tartó időszak munkarendje. Az iskolánkra vonatkozóan szeretnénk Önöket erről tájékoztatni.
Fő szabályként a digitális oktatás az egész iskola számára folytatódik tovább. Javasolhatunk felzárkóztatást, korrepetálást azon diákjainknak, akik részt vettek a digitális oktatásban, de felzárkóztatásra szorulnak valamely tantárgyból, illetve kevéssé vettek részt a digitális oktatásban.
Továbbra is biztosítjuk a felügyeletet azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét a szülő nem tudja megoldani, és egyéb felügyeletet pedig nem tudnak igénybe venni. Azok a gyerekek, akiknek kérik az ügyeletet, és ebédelni szeretnének, előtte legyenek szívesek ezt jelezni Erbeszkornné Gyöngyi étkeztetési ügyintézőnél a szokásos telefonszámon, vagy az iskolai e-mail címen.
A járványügyi szabályzók továbbra is érvényesek, tehát maximum 10 tanuló tartózkodhat egy tanteremben, egy légtérben, a fertőtlenítésre, a kézmosásra nagyon ügyelni kell! Maszkot viselhet a tanuló, de nem tesszük kötelezővé, mert egy kisgyermek számára elviselhetetlen egész napra ennek a védőeszköznek a használata. Tanulókon és az iskola dolgozóin kívül továbbra sem léphet senki az iskola területére!
Azokat a diákokat és szüleiket külön értesíteni fogjuk, akiknek javasoljuk a felzárkóztató foglalkozást, mert úgy látjuk, hogy online nem oldható meg a felzárkóztatásuk. Kérjük őket, feltétlenül jelezzenek majd vissza a szaktanárnak, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel! Előfordulhat, hogy lesz olyan tanuló, akiket bizonyos témakörökből beszámolásra kötelez a szaktanár, abból a célból, hogy minél reálisabban le lehessen őket zárni. Ez történhet online módon is, a szaktanár erről értesíti majd Önöket a Krétán keresztül.

Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni, hogy az év végére tervezett, és a munkatervben szereplő kirándulásokat a járványhelyzet miatt kénytelenek voltunk lemondani.
A nyári felügyeletről és a Tankerület által tervezett, de jelenleg csak a terv szintjén létező nyári napközis táborról szóló felmérést az osztályfőnökök közzé tették a Krétában, illetve az osztálycsoportokban is, aki igénybe kívánta venni ezeket, az jelezte felénk, mi pedig továbbítottuk az összesített adatokat a fenntartónak.
A bizonyítványok kiosztása kapcsán a fenntartói iránymutatás alapján, jelenlegi ismereteink szerint az, hogy kiosztásukra csak feltétlenül indokolt – például végzős diákok – esetben, de a járványügyi és egészségügyi előírások megtartásával ütemezetten, kiscsoportokban kerülhet sor, tekintettel arra, hogy egyébként a többi diák és szülő a KRÉTA felületről elektronikus formában is tájékozódhat év végi jegyeiről.
Köszönjük pozitív hozzáállásukat és eddigi támogatásukat! További sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánunk mindannyiunknak!

Paxy Éva és a Vértesszőlősi Általános Iskola Nevelőtestülete

Általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Az intézményünkre vonatkozó általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztató elérhető a Letöltés menüpontban.

Beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy beiratkozási szándékukat mindenképpen tegyék meg akkor is, ha körzetesek (vértesszőlősi lakcímmel rendelkeznek) és akkor is, ha nem körzetesek, de szeretnék, ha gyermekük az intézményünkbe járna. Azt is jelezzék, hogy ha körzetes a gyermek, de nem a mi intézményünkbe fog járni!
A beiratkozáshoz e-mail-en keresztül vegyék fel velünk a kapcsolatot, lehetőség szerint küldjék meg a gyermek személyes iratainak másolatát (lakcímkártya, TAJ kártya, személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat). Egyéb adatok: egy mobilszámos elérhetőség, édesanyja születéskori neve, édesapja neve.
Köszönjük!

e-mail: info@szolosiskola.hu
tel.: 34/ 379-271

Diákigazolvány megrendelése leendő 1. osztályosoknak

A tanulók diákigazolvány rendeléséhez szükséges a Kormányablakban NEK azonosítót igényelni. A járványhelyzet miatt az okmányirodák korlátozott személyes ügyfélfogadással működhetnek, így a NEK adatlapok igénylése problémát okozhat. Javasoljuk, hogy nyárra tervezzék a NEK azonosítók igénylését, akkorra talán már enyhülnek a szigorítások az ügyfélfogadások terén is. Az igényléshez a gyermeknek is meg kell jelennie az okmányirodában.
Intézményünk „a diákigazolvány elkészültéig kiállítható igazolást” fog tudni nyomtatni a gyermekek részére az utazási kedvezmény igénybevételéhez , amit e-mail-en keresztül fogunk eljuttatni a szülőkhöz.

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján

- a felnőtt kíséretében utazó gyermek a 6. életéve betöltéséig 100% jegykedvezménnyel rendelkezik a helyközi közlekedésben és 100% kedvezményre jogosult a helyközi közlekedésben.

- a 6. életévüket betöltött gyerekek egészen a 14. életévük betöltéséig – életkori utazási kedvezmény alapján – a helyi közlekedésben kedvezményes helyi bérlet, a helyközi közlekedésben 50%-os jegykedvezmény igénybevételére jogosultak.

A digitális oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetősége

Tisztelt Szülők!

A mai napon a honlapra két dokumentum került feltöltésre:
1. Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről
2. Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Ezek a dokumentumok a "Letöltés" menüpontban érhetőek el.
Kérjük, hogy ismerjék meg a dokumentumok tartalmát!

Tájékoztató a TTK fenntartásában lévő általános iskolák felvételi körzeteiről

OM azonosító: 031918
Az intézmény megnevezése: Vértesszőlősi Általános Iskola
Település: 2837 Vértesszőlős
Cím: Templom utca 41.
Felvételi körzet: Vértesszőlős

Szülői tájékoztató a beiratkozással kapcsolatban

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-12 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Kiegészítő tájékoztatás a 2020/2021. tanév beiratkozásához

Tisztelt Szülők!

Amennyiben plusz információra lenne szükségük a beiratkozással kapcsolatban, hétköznapokon 8-12 óra között az iskola telefonszámán - 06 34 379 271 - az intézményezető vagy helyettese tud tájékoztatást nyújtani Önöknek.
Intézményünk e-mail elérhetősége: info@szolosiskola.hu

Tájékoztatás a 2020/2021. tanév felvételi rendjéről

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) számú határozata rendkívüli módon szabályozza.

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

1. A körzetes általános iskolák hivatalból felveszik a körzetes
gyermekeket
A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-
korzetekrol linken érhetőek el.
A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről
írásban értesíti a szülőt.

2. Amennyiben a szülő nem a körzetes általános iskolába kívánja
beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat
el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb 2020. április 24-ig.
A szándéknyilatkozat benyújtásának módja:
 https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap regisztrációs felületen
keresztül vagy az
 intézmény e-mail címére megküldött levélben lehet.
Az iskolák elektronikus levélcímei szintén megtalálhatóak a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-
altalanos-iskolai-korzetekrol linken.
A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről
írásban értesíti a szülőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.
A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

Vereckei Judit
tankerületi igazgató

Paxy Éva intézményvezető vezetői programja

Paxy Éva intézményezető vezetői programja feltöltésre került a Letöltés/Letölthető dokumentumok könyvtárba.

http://www.szolosiskola.hu/program/mod_letoltes_2/let_fajl_kiiras.php?i_faj_azo=461

A 2020/2021-es beiskolázással kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a koronavírussal kapcsolatban kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel iskolánk töröl minden, a 2020/2021-es tanév beiskolázásával összefüggő programot.
Így törlésre kerül a március 25-re meghirdetett szülői értekezlet, valamint az április 7-re tervezett bemutató órák is.

A 2020/2021-es tanévre való beiratkozás időpontjával, módjával kapcsolatban még információval nem rendelkezünk, amint megkapjuk az Oktatási Hivataltól, valamint a Tatabányai Tankerületi Központtól a tájékoztatást, azonnal értesíteni fogjuk Önöket.

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!


Iskolavezetés

Étkeztetés igényének felmérése -frissítés

A jelenlegi helyzetben gyermekétkeztetést/ebédet/ a diákok számára az önkormányzat csak indokolt esetben tud biztosítani oly módon, hogy a Samufalvi Óvodából zárt dobozban el lehet vinni. Kérjük Önöket azonban, hogy ezt a lehetőséget csak ténylegesen indokolt esetben vegyék igénybe. A felmérés Erbeszkornné Gyöngyi néni ügyintézőnél és az osztályfőnököknél történik.
Kérjük szíves megértésüket és támogatásukat!
Szíveskedjenek folyamatosan nyomonkövetni a Kréta alkalmazást, az osztályok közösségi oldalait, ahol az információk folyamatosan frissülnek!
Horváthné Aranka iskolatitkár


Ideart Felhasználó: vendég