January

01/01/2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
01/01/2022 (Saturday)
1
02/01/2022 (Sunday)
2
03/01/2022 (Monday)
3
04/01/2022 (Tuesday)
4
05/01/2022 (Wednesday)
5
06/01/2022 (Thursday)
6
07/01/2022 (Friday)
7
08/01/2022 (Saturday)
8
09/01/2022 (Sunday)
9
10/01/2022 (Monday)
10
11/01/2022 (Tuesday)
11
12/01/2022 (Wednesday)
12
13/01/2022 (Thursday)
13
14/01/2022 (Friday)
14
15/01/2022 (Saturday)
15
16/01/2022 (Sunday)
16
17/01/2022 (Monday)
17
18/01/2022 (Tuesday)
18
19/01/2022 (Wednesday)
19
20/01/2022 (Thursday)
20
21/01/2022 (Friday)
21
22/01/2022 (Saturday)
22
23/01/2022 (Sunday)
23
24/01/2022 (Monday)
24
25/01/2022 (Tuesday)
25
26/01/2022 (Wednesday)
26
27/01/2022 (Thursday)
27
28/01/2022 (Friday)
28
29/01/2022 (Saturday)
29
30/01/2022 (Sunday)
30
31/01/2022 (Monday)
31
Sorry, but this page does not exist in this language!

Hírek

Tanévnyitó ünnepség

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A 2021/2022. tanévnyitó ünnepség 2021.augusztus 31. 17:30 órakor kerül megrendezésre.
Iskolavezetés

Tanév végi információk

Tanévzáró ünnepség

Tisztelt Szülők!
Tanévzáró ünnepségünk 2021. június 22-én 17:30-kor kerül megrendezésre. Az ünnepségen gyerekenként max. 2 fő kísérő tartózkodhat az iskola területén. A hozzátartozóknak szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező!
Tisztelettel
Paxy Éva
intézményvezető

Beiratkozás 2021/2022. Szülői tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

- Kérjük az intézménybe csak 1 fő szülő érkezzen.
- A személyes beiratkozáshoz csak időponttal rendelkező szülőket tudunk fogadni, időpont az alábbi telefonszámon kérhető: 06-30-578-8981.
- Orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.
- Az intézménybe lázmérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Tatabányai Tankerületi Központ (tel: 06/34-795-272; email cím: tatabanya@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!
A 2021/2022.tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett lehetőség van személyes beiratkozásra is.
Az alábbi telefonszámon kérhető időpont: +36 30 578-8981 munkanapokon 8-16 óráig
Kérem a beiratkozáshoz csak 1 fő szülő érkezzen.
Köszönettel
Paxy Éva
Intézményvezető

Tájékoztatás a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő 2021/2022-es tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat:

2021. április 15-16-án kell beíratni.

A 2021/2022-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel a veszélyhelyzeti intézkedésekre – az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú határozata az alábbiak szerint szabályozza:

1. Az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. tanévre történő beiratozás időpontjára vonatkozóan. A beosztásról az iskolák honlapjukon keresztül nyújtanak előzetesen tájékoztatást.

2. Az általános iskolába a 2021/2022. tanévre elektronikusan is be lehet iratkozni a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon.
Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-tatab linken érhetőek el.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya, Győri út. 29., Tatabányai Tankerületi Központ, Vereckei Judit) és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatalnak és a körzetes általános iskola vezetőjének kell jelezni.

Vereckei Judit
tankerületi igazgató


Eljárásrend

Eljárásrend az iskola használói számára
Érvényes 2020. augusztus 31-től visszavonásig vagy módosításig

Tanévnyitó ünnepség

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A 2020/2021-es tanév ünnepélyes megnyitója 2020. augusztus 31-én hétfőn, 17.30 órakor lesz.

Iskolavezetés

Tanév végi köszöntő

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek, kedves Pedagógusok!

Ez a tanév is véget ért, embert próbáló, kihívásokkal teli időszakon vagyunk túl, de közös erővel megcsináltuk! Nehéz hónapok vannak a hátunk mögött, a diákok, a szülők és a tanárok számára is sokkal nehezebben és lassabban telt az idő, mintha iskolába jártunk volna.
Bár hat és fél hónapig a megszokott rendben ment az oktatás, de márciusban minden megváltozott, kihirdették a veszélyhelyzetet, azt mondták, hogy maradjunk otthon, és megkezdődött a három hónapos digitális távoktatás. A veszélyhelyzet mindannyiunktól elvett valamit. Túl korán vált üressé az iskola, nemcsak az udvara, a közösségi terek, de sajnos, a munkahelyek egy része is. Szenvedett a világ, az ország, a felnőttek és gyerekek egyaránt.
Ugyanakkor adott is valamit, kényszerűségből modernizálódtunk, digitalizálódtunk, alkalmazkodtunk a tantermen kívüli oktatás kihívásaihoz. Összefogtunk, segítettük egymást, és ennek eredményeképpen talán mára már elmondhatjuk, hogy sikerrel teljesítettük a digitális oktatás által elénk állított feladatokat. Biztos nem tökéletesen, de a tőlünk telhető legjobb szándékkal, lelkiismeretesen végeztük a munkánkat, a tantermen kívül is.
Tisztelt Szülők! Most a tanév végén újból szeretném megköszönni Önöknek az együttműködést, a türelmet, a segítő szándékú, biztató üzeneteket, azt hogy mindvégig ott álltak gyermekeik mögött és segítették őket. Hatalmas köszönet érte! Valamennyien tudjuk, hogy munka mellett, vagy több gyermek esetén, megfelelő eszközök hiányában milyen nehéz lehetett minden családnak…Önök nélkül nem sikerült volna!
Kedves Gyerekek! Nagyon hiányoztatok nekünk; az elmúlt hónapokban kihalt, csendes volt az iskola nélkületek! Nagy örömünkre véget ért a tanév. Mindenki vonja meg a maga mérlegét! Sokkal jobb eredmények születtek, mint a tanterem falai között. Ennek okát nem kell magyaráznom, tudjátok ti is. Szeptemberben visszatérünk még a tavaszi tananyagokra, hisz elmélyítésük nélkül nem tudunk tovább haladni. Egy épület falazásánál sem lehet néhány gyengébb sor tégla, mert akkor az egész épület biztonsága kerül veszélybe. Most pihenjetek, de ne feledkezzetek meg róla, hogy ti már tudtok segíteni szüleiteknek, nagyszüleiteknek. Ugye emlékeztek, hogy nemrég még ők segítettek benneteket?
Szeretném kifejezni köszönetemet minden pedagógus kollégámnak is, akik 2 nap alatt beálltak a digitális távoktatás rendszerébe úgy, hogy előtte még soha nem csináltak ilyet. Köszönöm, hogy fáradtságot nem kímélve, kreatívan, lelkesen dolgoztak azon, hogy a nehézségek ellenére ezt a tanévet is sikeresen lezárhassuk; emberségesek, de nem elvtelenek voltak diákjainkkal. Nagyban megkönnyítették életünket a pedagógiai munkát segítő kollégák: Aranka néni folyamatosan, napi szinten jelentéseket írt, segített a szervezési feladatok megoldásában, Mariann néni a kijelölt pedagógusokkal együtt a veszélyhelyzetben is biztosították a jelentkező tanulók felügyeletét. A technikai személyzet végig gondoskodott a fertőtlenítésről, alaposan kitakarították az intézmény egész területét. Nekik is köszönettel tartozunk.
Büszke vagyok mindannyiunkra: diákokra, tanárokra és szülőkre egyaránt, hogy közösen sikerült, együtt megcsináltuk!
Végezetül mindenkinek kellemes nyári pihenést, feltöltődést kívánok a vakációra! Kívánom, hogy a szünet napjai járványmentesen, egészségben teljenek, pihenjétek ki a digitális világ fáradalmait, legyetek sokat a szabadban, mozogjatok! Ne a telefon és a számítógép legyen a társatok, hanem a családotok, a barátaitok, a bennünket körülvevő természet!
Ezzel a 2019/2020. tanévet lezárom és bízom a szeptemberi személyes találkozásban!
Szeretettel: Éva néni

A 2019/2020-as tanév kitűnő tanulói

1. osztály: Galgán Vica, Hajba Ármin, Kovács-Zengő Boróka, Laub Adél, Sárközy-Tóth Olivér, Szabó Liza, Szand Emília, Tamasics Márton, Tóth Boldizsár

2. osztály: Horváth Marcell, Tóth Elizabeth Lili, Török Emese

3. osztály: Ármai Ágnes, Banádi Noel, Ifjú Boglárka, Jurásek Léna, Nagy Luca, Papp Gréta, Varga Milán, Vizslóczki Dávid, Vörös Zita

4. osztály: Miletics Boldizsár, Öskü Levente

5. osztály: Bujdos Péter

6. osztály: Skrován Lídia, Wéber Kinga Panka

7. osztály: Galgán Mara, Juvancic Ármin, Kotra Dóra, Katona Marcell, Lőke Balázs


A 2019/2020-as tanévben legtöbbet segítő szülők:

1. osztály: Galgán Vica szülei , Göndics Laura anyukája, Hajba Ármin szülei, Kriszt Kevin anyukája, Ocskai Péter apukája, Nagy-Kónya Kristóf anyukája, Sárközy-Tóth Olivér anyukája, Tóth Péter szülei, Végvári Dániel anyukája

2. osztály: Borsos szülők, Haász szülők, Hajdás-Földi Norina, Horváth Marcell szülők, Jámbor Lili szülők, Jenei Marcell szülők, Nedermann Amina szülők, Németh Gyöngyi, Solt Gréta anyukája, Tóth Lili szülők, Török Emese apukája, Varga-Lovas Ákos szülők

3. osztály: Ármainé Lepkó Ágnes, Ifju Család, Kiss Éva, Pappné Szepesi Julianna, Ritócz Andrea, Vörös Család

4. osztály: Barassó Zita, Horváth Levente szülei, Komlósy Marianna, Mérő Éva, Ongrády Zsanett, Ponyori Márk szülei, Saltzer Kíra, Seeler Gabriella

5. osztály: Ritócz Angelika, Vass Anikó

6. osztály: Bedei Orsolya és Vörös Péter, Beke Andrea, Eszlári Erika, Keresztes Viktória, Komlósy Marianna, Skrován József, Suta Krisztina

7. osztály: Albert László, Besenyeiné Toncsa Gabriella, Csajbók Edit, Fazekas Attiláné, Kaiser Csilla, Kovács Zsuzsa, Pató család

Taneszközigények a 2020_21-es tanévre

A 2020_21-es tanévre vonatkozó taneszközlisták felkerültek a Letöltés/Letölthető dokumentumok menübe.

Tájékoztatás a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai időszakról

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020. június 2-15-éig terjedő iskolai időszak feladatairól, lehetőségeiről. Mielőtt azonban ezt megtennénk, még egyszer szeretnénk megköszönni a gyerekek és a szülők többségének eddig mutatott kiváló hozzáállását és munkáját a digitális távoktatásban. Szeretnénk kérni még egy kis kitartást a tanév végéig, számítunk továbbra is az együttműködő közös munkára!

Bizonyára mindannyian olvasták, hallották Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr közleményét, amiben körvonalazódott a jún. 2-15-éig tartó időszak munkarendje. Az iskolánkra vonatkozóan szeretnénk Önöket erről tájékoztatni.
Fő szabályként a digitális oktatás az egész iskola számára folytatódik tovább. Javasolhatunk felzárkóztatást, korrepetálást azon diákjainknak, akik részt vettek a digitális oktatásban, de felzárkóztatásra szorulnak valamely tantárgyból, illetve kevéssé vettek részt a digitális oktatásban.
Továbbra is biztosítjuk a felügyeletet azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét a szülő nem tudja megoldani, és egyéb felügyeletet pedig nem tudnak igénybe venni. Azok a gyerekek, akiknek kérik az ügyeletet, és ebédelni szeretnének, előtte legyenek szívesek ezt jelezni Erbeszkornné Gyöngyi étkeztetési ügyintézőnél a szokásos telefonszámon, vagy az iskolai e-mail címen.
A járványügyi szabályzók továbbra is érvényesek, tehát maximum 10 tanuló tartózkodhat egy tanteremben, egy légtérben, a fertőtlenítésre, a kézmosásra nagyon ügyelni kell! Maszkot viselhet a tanuló, de nem tesszük kötelezővé, mert egy kisgyermek számára elviselhetetlen egész napra ennek a védőeszköznek a használata. Tanulókon és az iskola dolgozóin kívül továbbra sem léphet senki az iskola területére!
Azokat a diákokat és szüleiket külön értesíteni fogjuk, akiknek javasoljuk a felzárkóztató foglalkozást, mert úgy látjuk, hogy online nem oldható meg a felzárkóztatásuk. Kérjük őket, feltétlenül jelezzenek majd vissza a szaktanárnak, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel! Előfordulhat, hogy lesz olyan tanuló, akiket bizonyos témakörökből beszámolásra kötelez a szaktanár, abból a célból, hogy minél reálisabban le lehessen őket zárni. Ez történhet online módon is, a szaktanár erről értesíti majd Önöket a Krétán keresztül.

Szeretnénk Önöket arról is tájékoztatni, hogy az év végére tervezett, és a munkatervben szereplő kirándulásokat a járványhelyzet miatt kénytelenek voltunk lemondani.
A nyári felügyeletről és a Tankerület által tervezett, de jelenleg csak a terv szintjén létező nyári napközis táborról szóló felmérést az osztályfőnökök közzé tették a Krétában, illetve az osztálycsoportokban is, aki igénybe kívánta venni ezeket, az jelezte felénk, mi pedig továbbítottuk az összesített adatokat a fenntartónak.
A bizonyítványok kiosztása kapcsán a fenntartói iránymutatás alapján, jelenlegi ismereteink szerint az, hogy kiosztásukra csak feltétlenül indokolt – például végzős diákok – esetben, de a járványügyi és egészségügyi előírások megtartásával ütemezetten, kiscsoportokban kerülhet sor, tekintettel arra, hogy egyébként a többi diák és szülő a KRÉTA felületről elektronikus formában is tájékozódhat év végi jegyeiről.
Köszönjük pozitív hozzáállásukat és eddigi támogatásukat! További sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánunk mindannyiunknak!

Paxy Éva és a Vértesszőlősi Általános Iskola Nevelőtestülete

Általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Az intézményünkre vonatkozó általános adatvédelmi szabályzat és tájékoztató elérhető a Letöltés menüpontban.


Ideart Felhasználó: vendég