February

19/02/2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su
01/02/2020 (Saturday)
1
02/02/2020 (Sunday)
2
03/02/2020 (Monday)
3
04/02/2020 (Tuesday)
4
05/02/2020 (Wednesday)
5
06/02/2020 (Thursday)
6
07/02/2020 (Friday)
7
08/02/2020 (Saturday)
8
09/02/2020 (Sunday)
9
10/02/2020 (Monday)
10
11/02/2020 (Tuesday)
11
12/02/2020 (Wednesday)
12
13/02/2020 (Thursday)
13
14/02/2020 (Friday)
14
15/02/2020 (Saturday)
15
16/02/2020 (Sunday)
16
17/02/2020 (Monday)
17
18/02/2020 (Tuesday)
18
19/02/2020 (Wednesday)
19
20/02/2020 (Thursday)
20
21/02/2020 (Friday)
21
22/02/2020 (Saturday)
22
23/02/2020 (Sunday)
23
24/02/2020 (Monday)
24
25/02/2020 (Tuesday)
25
26/02/2020 (Wednesday)
26
27/02/2020 (Thursday)
27
28/02/2020 (Friday)
28
29/02/2020 (Saturday)
29
Sorry, but this page does not exist in this language!

Hírek

Intézményvezetői pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Vértesszőlősi Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A teljes pályázat a cikk címére kattintva olvasható.

Étkezési díjak befizetése 2019. II. félév

Tisztelt Szülők/Gondviselők!
A Vértesszőlősi Általános Iskolában az étkezési díjak befizetése 2020. február - 2020. június hónapokban a következő időpontokban lesz:
13.00-16.00 óráig 7.00-12.00 óráig
február 10. (hétfő) 13. (csütörtök)
március 09. (hétfő) 12. (csütörtök)
április 15. (szerda) 16. (csütörtök)
május 11. (hétfő) 14. (csütörtök)
június 08. (hétfő) 10. (szerda)

Kérem az időpontok betartását!
Tel.: 34/379-271,
Köszönettel: Erbeszkornné Aranyos Gyöngyi

Még kaphatóak a 2020-as évi iskolai naptárak

Kedves Szülők!
Iskolánk titkárságán még van lehetőség vásárolni az iskolai naptárakból.
A talpas naptárak ára 1.500 Ft, a talp nélküliek 1.000 Ft-os áron kaphatóak.
A naptárak megvásárlásával iskolánk alapítványát támogatják.

KAFFEE program tájékoztató kiadvány

A Klebelsberg Központ KAFFEE projektjében elkészült a köznevelési intézményeknek szóló KAFFEE Elektronikus ügyintézés projekt tájékoztató kiadványa.

Az e-Ügyintézés Tanulói/Szülői/Gondviselői oldalról
Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmények felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

A tájékoztató kiadvány elérhető a "Letöltés/Letölthető dokumentumok" menüpontban.

http://www.szolosiskola.hu/program/mod_letoltes_2/let_fajl_kiiras.php?i_faj_azo=444

Általános iskolai beiratkozás online regisztrációs felület

ÚJ LEHETŐSÉG!
Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermek adatait az általános iskolába, amely eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.
A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

A beiratkozás napján az általános iskolában bemutatandó dokumentumok:
- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
• óvodai szakvélemény;
• járási szakértői bizottság szakértői véleménye;
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.
Ez utóbbi két dokumentum a későbbiekben feltöltésre kerül a honlapra a "Letöltés/Letölthető dokumentumok" menüpontba.

Általános iskolai beíratás a 2019/2020-as tanévre

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos információk feltöltésre kerültek a közzétételi listába.
A beíratás időpontja:
2019. április 11-én csütörtökön 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12-én pénteken 8.00 órától 18.00 óráig.
A pontos információkat a "Felhívás az általános iskolába történő beíratásra" c. dokumentum tartalmazza.
A közzétételi listába felkerült a felvételi körzetekről szóló tájékoztató is.

Boldog Iskola pályázat

Iskolánk pályázott a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett pályázatra, melyet a magyarországi és határon túli intézmények számára írta ki a "Boldog Iskola" cím elnyerésére.
Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.
A "Boldog Iskola" cím egy tanévre szól, intézményünk a 2018/2019-es tanévre szóló címre pályázott.

A 2017-es évi országos kompetenciamérés eredményei

Az országos kompetenciamérés eredményei az "Eredményeink" menüpontban letölthetőek.

A 2018-as évi idegen nyelvi kompetencia mérés eredményei

Az eredmények az Eredményeink menüpontban tekinthetőek meg.

Hirdetmény a 2018/19. tanév első évfolyamára történő általános iskola beiratkozás rendjé

A hirdetmény letölthető a Letöltés/Letölthető dokumentumok menüpontból "Hirdetmény a 2018/19-es tanév beiratkozási rendjéről"

Alsós nyílt órák 2018. március 19-23.

Az alsós nyílt órák kiírása a Letöltés/Letölthető dokumentumok menüpontban "Alsós nyílt órák 2018" néven érhető el.

Hit- és erkölcstan tájékoztató nap

Tisztelt leendő 1. osztályos Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 182/A. §.(1.) szerint intézményünknek egy időpontot kell kijelölnie, amely időpontban az egyházi jogi személyek képviselői tájékoztatást adhatnak az iskolának és a tanulók szüleinek arról, hogy igény esetén választhatják a hit- és erkölcstan oktatást.
A tájékoztató időpontja: 2018. március 7. (szerda) 16.30 óra
A tájékoztató nap helye:
Vértesszőlősi Általános Iskola C. épület , emelet
Templom utca 41.

A tájékoztatón való részvétel nem kötelező, annak ajánljuk a részvételt, aki az etika, illetve hit- és erkölcstan tantárgy választással kapcsolatban még nem jutott döntésre. Felmerülő kérdéseire a tájékoztatón választ kaphat.

Iskolavezetés

Az oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek listája a hír címére kattintva olvasható.


Ideart Felhasználó: vendég