Általános Iskolai beiratkozás a 2023/2024. tanévre

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2023. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig,
2023. április 21. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.
Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:   a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonatát, személyazonosító igazolványát, lakcímkártyát és TAJ kártyát),   a nyilatkozatot a törvényes képviseletről, valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát,   sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről szóló szakértői véleményt (amennyiben releváns).   A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik előzetesen beküldeni gyermekei adatait elektronikus úton az általános iskolába, az online regisztrációs felületen keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap   A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése és a kötelező dokumentumok benyújtása. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 91. § (2) bekezdése alapján – a tanköteles nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatal felé.                                                                                                                Vereckei Judit                                                                                                        
tankerületi igazgató