Általános Iskolai Beiratkozás a 2022/2023. Tanévre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig
  • 2022. április 22. (péntek) 8.00 órától 16.00 óráig.

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi kivonatát, személyazonosító igazolványát, lakcímkártyát és TAJ kártyát),
  • a nyilatkozatot a törvényes képviseletről, valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát,
  • sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről szóló szakértői véleményt (amennyiben releváns). A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége nyílik előzetesen beküldeni gyermekei adatait elektronikus úton az általános iskolába, az online regisztrációs felületen keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése és a kötelező dokumentumok benyújtása. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 91. § (2) bekezdése alapján – a tanköteles nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatal felé. Vereckei Judit tankerületi igazgató