Pedagógusaink

A Vértesszőlősi Általános Iskola tantestületi névsora, a pedagógusok végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

NévIskolai végzettségSzakképzettségTanított tantárgyBeosztásTanít
Dombai-Kulcsár Nóraegyetemtestnevelő tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsésztestnevelés, magyar nyelv és irodalomosztályfőnök5-8. évfolyam
Gombásné Bartal Zsuzsannafőiskola tanítóiskolaotthonos tanító, ének-zeneosztályfőnök1-4. évfolyam
Iványi Beátafőiskolatanító, népművelés spec. kolliskolaotthonos tanítóosztályfőnök1-4. évfolyam
Kapu Virágfőiskolatanítónapközis tanítónapközis tanító1-4. évfolyam
Kornéli Ilonafőiskola, szakvizsgamatematika-kémia szakos tanár, mérés-értékelés, szoc. pedagógia, közoktatási vezetőmatematika, kémiaintézményvezető helyettes5-8. évfolyam
Kutenics Szilviaegyetemszlovák nyelv és irodalom tanárszlovák nyelvosztályfőnök1-8. évfolyam
Mátyási Piroskaegyetem, szakvizsgatestnevelés-biológia szakos tanártestnevelés, biológia, természetismeretosztályfőnök5-8. évfolyam
Paxy Évafőiskola, szakvizsgamatematika-orosz szakos tanár, közoktatási vezetőmatematikaintézményvezető5-8. évfolyam
Saltzer Kírafőiskolanémet nemzetiségi tanítóiskolaotthonos tanító, fejlesztő pedagógusosztályfőnök1-4. évfolyam
Skrován Józsefegyetemmatematika-fizika-technika-informatika szakos tanármatematika, fizika, informatika, technikaosztályfőnök5-8. évfolyam
Szűcs Imreegyetemtörténelem-földrajz szakos tanár, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanártörténelem, földrajz, természetismeret, erkölcstan5-8. évfolyam
Tóthné
Gombkötő Alexandra
főiskola tanító, tanítói gyógytestnevelésiskolaotthonos tanítóosztályfőnök1-4. évfolyam
Barabásné Elek Angélafőiskolatanító informatikai műveltségterülettanító1-4. évfolyam
Köblösné Kaszás Ágnesfőiskolatanítónapközis tanító, fejlesztő pedagógus1-4. évfolyam
Hud Jankafőiskolaangol nyelvtanárangol nyelvtanár1-4. évfolyam

Nevelő oktató munkát segítők

Banádi Zoltánné
iskolatitkár
Komlósy Mariann
pedagógiai asszisztens
Frey Gáborné
ételkiadó
Horváth Erzsébet
Pintér Andrea
takarító