Pedagógusaink

A Vértesszőlősi Általános Iskola tantestületi névsora, a pedagógusok végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

NévIskolai végzettségSzakképzettségTanított tantárgyBeosztásTanít
Dombai-Kulcsár Nóraegyetemtestnevelő tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsésztestnevelés, magyar nyelv és irodalomosztályfőnök5-8. évfolyam
Gombásné Bartal Zsuzsannafőiskola tanítóiskolaotthonos tanító, ének-zeneosztályfőnök1-4. évfolyam
Héring Anikófőiskolatanító, testnevelés szakkollégiumnapközis tanító1-4. évfolyam
Iványi Beátafőiskolatanító, népművelés spec. kolliskolaotthonos tanítóosztályfőnök1-4. évfolyam
Kapu Virágfőiskolatanítónapközis tanítóosztályfőnök1-4. évfolyam
Kornéli Ilonafőiskola, szakvizsgamatematika-kémia szakos tanár, mérés-értékelés, szoc. pedagógia, közoktatási vezetőmatematika, kémiaintézményvezető helyettes, osztályfőnök5-8. évfolyam
Kutenics Szilviaegyetemszlovák nyelv és irodalom tanárszlovák nyelv1-8. évfolyam
Lőke-Szabó Krisztinafőiskolatanító, könyvtár szakkollégiumiskolaotthonos tanító, fejlesztő gyógypedagógus1-4. évfolyam
Mátyási Piroskaegyetem, szakvizsgatestnevelés-biológia szakos tanártestnevelés, biológia, természetismeretosztályfőnök5-8. évfolyam
Paxy Évafőiskola, szakvizsgamatematika-orosz szakos tanár, közoktatási vezetőmatematikaintézményvezető5-8. évfolyam
Saltzer Kírafőiskolanémet nemzetiségi tanítóiskolaotthonos tanító, fejlesztő pedagógusosztályfőnök1-4. évfolyam
Skrován Józsefegyetemmatematika-fizika-technika-informatika szakos tanármatematika, fizika, informatika, technikaosztályfőnök5-8. évfolyam
Szűcs Imreegyetemtörténelem-földrajz szakos tanár, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanártörténelem, földrajz, természetismeret, erkölcstan5-8. évfolyam
Tóthné
Gombkötő Alexandra
főiskola tanító, tanítói gyógytestnevelésiskolaotthonos tanító1-4. évfolyam

Nevelő oktató munkát segítők

Banádi Zoltánné
iskolatitkár
Komlósy Mariann
pedagógiai asszisztens
Frey Gáborné
ételkiadó
Komár Istvánné
takarító
Pintér Andrea
takarító